• OSMANAĞA MAH.HALİTAĞA CAD.FUAT BEY İŞHANI NO:11 KAT 4
  • Telefon: 0505 312 29 37
  • 0216 349 25 13

ÖABT KURSLARI

ÖABT KURSLARI

ÖABT nedir?

Öabt; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve öğretmen olabilecek eğitim fakültesi mezunlarına ek olarak getirilen bir alan sınavıdır.

Aşağıdaki alanlarda mezun öğretmen adaylarına kpss'de genel yetenek,genel kültür ve eğitim bilimleri testlerinin yanında öabt testide uygulanacaktır.

Öabt sınavı 50 sorudan oluşmaktadır. Öabt sınavının süresi 75 dakikadır.
KPSS P10 puanına ek olarak öabt sınavından alınan puanda bu puana eklenicek ve KPSS121 puanı ortaya çıkacaktı. Bu puan türüne göre öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir.

ÖABT sınavına Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Bursa, Gaziantep ve Van illerinde girilebilecektir.

Alanında yetkin tecrübeli eğitimci kadrosuyla ÖABT-Öğretmenlik alan bilgisi kursu 

Peşin: 5.000 TL
Taksitli: 6.000 TL  (6 Taksit )

GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK
EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖABT
TÜM PAKET
PEŞİN:       10.000 TL
TAKSİTLİ:  12.500 TL

ÖABT sınavı uygulanacak bölümler

1. Türkçe                               ÖABT Kursu        150 Saat

2. İlköğretim Matematik           Öabt Kursu      150 Saat

3. Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji   Öabt Kursu   150 Saat

4. Sosyal Bilgiler                          Öabt Kursu   150 Saat

5. Türk Dili ve Edebiyatı            Öabt Kursu      150 Saat

6. Tarih                                       Öabt Kursu    150 Saat                              

7. Coğrafya                                   Öabt Kursu  150 Saat

8. Matematik (Lise)                         Öabt Kursu 150 Saat

9. Fizik                                          Öabt Kursu   150 Saat

10. Kimya                                        Öabt Kursu 150 Saat

11. Biyoloji                                     Öabt Kursu  150 Saat 

12. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi       Öabt Kursu  150 Saat

13. Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) Öabt Kursu 150 Saat

14. Sınıf Öğretmenliği                             Öabt Kursu     150 Saat

 

Türkçe öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Dilin öğrenme alanları %20,

Dil bilgisi öğretimi %16,

Kelime tanıma ve serveti %14,

Anlama teknik ve becerileri %20,

Metin, Metin türleri ve metinle öğrenme %10,

Alan eğitimi testi %20.

İlköğretim matematik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Analiz %28,

Cebir %18,

Geometri %18,

Uygulamalı matematik %16,

Alan eğitimi testi %20.

Fen bilimleri/Fen ve teknoloji öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Fizik %24,

Kimya %22,

Biyoloji %22,

Yerbilimi %4,

Astronomi %4,

Çevre bilimi %4,

Alan eğitimi testi %20.

Sosyal Bilgiler öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Tarih %28,

Coğrafya %20,

Siyaset bilimi %8,

Sosyal bilgilerin temelleri, Sosyal psikoloji, Arkeoloji, Antrooloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim teknoloji ve sosyal değişme, Sanat ve estetik, İnsan ilişkileri ve iletişim, Günümüz dünya sorunları, Sosyal proje geliştirme %24,

Alan eğitimi testi %20.

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Eski türk dili ve yeni türk dili %26,

Yeni türk edebiyatı %18,

Eski türk edebiyatı %18,

Türk halk edebiyatı %18,

Alan eğitimi testi %20.

Tarih öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Tarih metodu %8,

Eski çağ tarihi %4,

İslamiyet öncesi türk tarihi %10,

Orta çağ islam tarihi %12,

Osmanlı tarihi %14,

Türkiye Cumhuriyeti tarihi %12,

Genel dünya tarihi %12,

20. yüzyıl türk ve dünya tarihi %8,

Alan eğitimi testi %20.

Coğrafya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Fiziki coğrafya %30,

Beşeri ve ekonomik coğrafya %30,

Bölgeler ve ülkeler %20,

Alan eğitimi testi %20.

Fizik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Mekanik %20,

Elektrik ve manyetizma %20,

Madde ve özellikleri %10,

Dalgalar ve optik %10,

Modern fizik %20,

Alan eğitimi testi %20.

Kimya öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Analitik kimya %20,

Anorganik kimya %20,

Organik kimya %20,

Fizikokimya %20,

Alan eğitimi testi %20.

Biyoloji öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Hücre ve metobolizma %16,

Bitki biyolojisi %10,

İnsan ve hayvan biyolojisi %20,

Ekoloji %10,

Canlıların sınıflandırılması %8,

Genetik ve evrim %16,

Alan eğitimi testi %20.

Matematik öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Analiz %24,

Cebir %24,

Geometri %16,

Uygulamalı matematik %24,

Alan eğitimi testi %20.

İngilizce/Fransızca/Almanca öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Dil yeterliliği %50,

Dil bilim %16,

Edebiyat %14,

Alan eğitimi testi %20.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği öabt sınavının içeriği ve öabt puanına etkisi

Hz. Muhammed'in hayatı ve sünneti %12,

Kur'an-ı kerim'in muhtevasını anlama %12,

Temel dini bilgiler %16,

İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi %12,

Günümüz Türkiye'sindeki İslam mehzep ve yorumları % 4,

Din bilimleri %24,

Alan eğitimi testi %20.

WhatsApp